Centerpartiet

Rigmor Stenmark (c) interpellerar, statsrådet Barbro Holmberg

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 15:18 CEST

Välkommen som ny migrationsminister. Det finns mycket inom svensk flyktingpolitik som behöver förändras för att nyanlända ska få en bra start i vårt land. Vi hoppas att du kan göra dessa förändringar. - Vad ämnar statsrådet vidta för åtgärder för att värdkommuner ska känna trygghet, både ekonomiskt och socialt, och på ett bra sätt kunna bemöta de människor som är i behov av en tillflyktsort? Frågar Riksdagsledamot Rigmor Stenmark (c)

Interpellationen bifogas i sin helhet;

Välkommen som ny migrationsminister. Det finns mycket inom svensk flyktingpolitik som behöver förändras för att nyanlända ska få en bra start i vårt land. Vi hoppas att du kan göra dessa förändringar.

Att vara värdkommun för en flyktingförläggning är både ekonomiskt och socialt kännbart. I Östhammars kommun finns Migrationsverkets anläggning i Gimo. Det innebär att kommunen och invånarna i Gimo tar på sig ett stort ansvar eftersom det innebär både ett solidaritetstänkande och handlande av alla för att möta flyktingarna på ett bra sätt.

I Gimo har man har hanterat detta så bra som möjligt. Men det går inte att blunda för verkligheten. Det är förenat med extra bekymmer för en kommun att vara värdkommun för Migrationsverkets flyktingförläggningar.
Staten har ansvaret för flyktingpolitiken och har därmed också ansvaret för att värdkommuner får allt det stöd och den hjälp som krävs för att de skall kunna ge hjälp till de nyanlända. Den hjälp som de nyanlända naturligt har behov av med tanke på den svåra situation de befinner sig i.

Även värdkommuner måste få det stöd och de ekonomiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna lösa sina uppgifter.

Min fråga till statsrådet blir därför:
Vad ämnar statsrådet vidta för åtgärder för att värdkommuner ska känna trygghet, både ekonomiskt och socialt, och på ett bra sätt kunna bemöta de människor som är i behov av en tillflyktsort?