Vänsterpartiet

Rik - eller "permanent geografiskt handikappad?"

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:47 CET

"En permanent geografiskt handikappad region" - så beskrivs en i mitt
tycke väldigt rik del av Europa, sade Lennart Gustavsson i dagens
riksdagsdebatt om regional utveckling.

- Syftet med beskrivningen är att motivera fortsatta insatser från EU:s
strukturfonder. Men borde vi inte i stället lyfta fram våra
naturtillgångars stora betydelse för uthållig tillväxt i vår del av
världen? De två nordliga länen i Sverige är t ex bland Europas viktigaste
malm- och mineralproducenter. Jag anser att hela landet behöver hela
landet!

Skogslänens invånarantal har under de senaste åren minskat kraftigt.
Utflyttningen av till stor del kvinnor och unga välutbildade människor
accelererar. Den viktigaste orsaken är svårigheten att få arbete. Alla
förlorar på folkomflyttningen, inte bara utflyttningskommunerna. På sikt
är det ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att inte utnyttja
hela landets resurser. Storstäderna brottas med trafikproblem,
sjukvårdskris och bostadsbrist, samtidigt som segregation, kriminalitet
och social utslagning ökar.

Om vi ska klara ambitionen att hela Sverige ska leva måste vi föra en
politik för regional utveckling som bygger på regionernas egna
förutsättningar, stark lokal förankring och förmåga att mobilisera egna
utvecklingskrafter. Mitt eget län, Västerbotten, rymmer mycket lands- och
glesbygd och har i grunden goda utvecklingsförutsättningar med
naturresurser, framgångsrik exportindustri, bra utbildningsmöjligheter
och jämförelsevis god infrastruktur och samhällsservice.
.
Teknikutvecklingen innebär att allt färre människor allt effektivare
utvinner allt mer av våra naturtillgångar. Teknikutvecklingen ska
bejakas, för alternativet vore att återgå till timmersvans. När den rena
råvaruutvinningen sysselsätter allt färre blir jobben inom
vidareförädling allt viktigare, men den gamla typen av vidareförädling
räcker inte. Vi måste inse att arbete, tillväxt och utveckling kan skapas
på andra sätt än genom direkt industriproduktion, och vi måste förmå
skapa tillväxt och utveckling inom t ex utbildning, turism, tjänste- och
miljöteknikföretagande. Förutom skogen, vattenkraften och malmen kommer
den unika miljön i Norrland att spela en allt större roll för bl.a.
turismen. Vi ser hur man utifrån naturtillgångar som kyla, snö och
gleshet med ett nytt tänkande kan utveckla verksamheter som biltestning,
genom en lyckad kombination av företagsamma människor och riktade
offentliga insatser, sade Lennart Gustavsson.

Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se