Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren överklagar arbetsplatsolycka

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 12:57 CEST

Riksåklagaren har i dag beslutat att överklaga en arbetsplatsolycka till Högsta domstolen. ¨

I samband med lossning av gipsmjöl i Åhus hamn i november 2003 klämdes en stuveriarbetare till döds av en lastskopa. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hamnarbete ska det finnas en så kallad signalman om en kranförare inte har uppsikt över arbetsområdet.

Signalmannens uppgift är att övervaka säkerheten. En sådan saknades när olyckan inträffade. Åklagaren åtalade ursprungligen tre personer för arbetsmiljöbrott och yrkade dessutom att företaget skulle betala företagsbot. Såväl tingsrätten som hovrätten kom fram till att säkerhetsåtgärderna i och för sig varit bristfälliga, men att det inte gick att styrka att oaktsamheten orsakat dödsolyckan.

– Det här målet är principiellt viktigt av flera skäl. Domstolarna menar bland annat att man inte kan vara säker på hur en signalman skulle ha handlat i den aktuella situationen, och att det alltså inte går att bevisa att just signalmannen hade kunnat förhindra olyckan. Hur ska åklagaren kunna bevisa att en olycka aldrig skulle ha inträffat om man handlat på ett korrekt sätt? Dessutom handlar målet om vad som krävs för att ett arbets-miljöbrott ska bedömas som grovt, säger överåklagare Nils Rekke.

Högsta domstolen meddelade tre domar om arbetsmiljöbrott under år 2004, men det finns behov av ytterligare prejudikat inom området, menar Nils Rekke.

– Det saknas tillräcklig vägledning både när det gäller sambandet mellan att strunta i föreskrifter och olyckor, och vilka arbetsmiljöbrott som ska betraktas som grova. Dessutom behövs vägledande avgöranden om förutsättningarna för företagsbot och botens storlek vid arbetsmiljöbrott, säger Nils Rekke.

I överklagandet till Högsta domstolen yrkas att företaget åläggs en företagsbot på 500 000 kronor samt att dess VD döms för arbetsmiljöbrott, grovt brott.

Överklagandet i sin helhet finns på www.aklagare.se

Mer information: Överåklagare Nils Rekke 08-453 66 06 070-542 59 68

Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50