Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren överklagar hovrättsdom om sexuellt utnyttjande av barn

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 16:56 CEST

Riksåklagaren har i dag beslutat att överklaga en hovrättsdom som gäller sexuellt utnyttjande av barn och yrkat att gärningen ska bedömas som våldtäkt mot barn. Skälet för att Högsta domstolen ska pröva målet är att det behövs vägledning när det gäller hur de nya bestämmelserna om sexualbrott mot barn skall tillämpas.

Den nya sexualbrottslagstiftningen innebär en skärpt syn på sexuella övergrepp mot barn. För att döma någon till våldtäkt mot barn krävs inte längre att gärningsmannen använt våld eller hot. Lagstiftaren har ansett att barn under 15 år behöver ett absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar och att sådana handlingar alltid är en kränkning av barnet.

Utgångspunkten är att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år, eller om brottet är grovt, lägst fyra och högst 10 år.

Det är inte alla fall där någon haft samlag med ett barn under 15 år som ska bedömas som våldtäkt mot barn. Om brottet är att anse som mindre allvarligt ska domstolen i stället döma för sexuellt utnyttjande av barn. Lagstiftaren har framhållit att denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt. Som exempel nämns en tonåring som snart fyller 15 år, har utvecklat sin sexualitet och har en fullständigt frivillig och ömsesidig sexuell relation till någon som är betydligt äldre. Straffet för sexuellt utnyttjande av barn är fängelse i högst fyra år.

Målet gäller en 25-årig man som vid ett tillfälle i maj i år hade samlag med en 13-årig flicka. Flickan fyllde 14 år i juni i år. Något våld eller hot förekom inte. Både tingsrätten och hovrätten dömde mannen till sex månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av barn. Som skäl angav man bland annat att mannen och flickan var överens om att ha en sexuell relation, att samlaget skedde frivilligt samt att de uppfattade att de hade ett i vart fall delvis ömsesidigt förhållande. Domstolarna ansåg vidare att flickan var så pass gammal att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn gick att tillämpa.

Riksåklagaren anser att gärningen ska bedömas som våldtäkt mot barn. Det främsta skälet är att en 13-åring, även om hon snart ska fylla 14 år, inte kan jämföras med en som snart fyller 15 år. Enligt Riksåklagaren visar omständigheterna också att flickan inte hade förutsättningar att fullt ut bedöma den situation hon befann sig i.

– De nya bestämmelserna om sexualbrott mot barn innebär en tydlig skärpning jämfört med tidigare, säger Riksåklagaren Fredrik Wersäll. Huvudregeln är att den som har samlag med ett barn under 15 år ska dömas för våldtäkt mot barn. Det finns därför ett stort behov av klara uttalanden från Högsta domstolen om när denna typ av sexuella övergrepp i stället ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Mer information:
Stefan Johansson
08-453 37 15

Informationsdirektör:
Karin Rosander
08-453 66 52
070-280 69 50