SYNA AB

Riksåklagaren struntar i bluffakturor

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 14:17 CEST

Bluffakturor omsätter över en miljard

Denna sommar har det, precis som vanligt under semestertider, skickats ut en stor mängd så kallade bluffakturor. Bluffakturor är bedrägeriförsök som varje år drabbar en stor andel av de svenska företagen. Detta är ingenting nytt. Det har pågått under många år och drabbar varje år tusentals företag. Bluffakturor omsätter enligt Svensk Handel över 1 miljard varje år och kan därför knappast betraktas som någonting marginellt. 

En av anledningarna till att verksamheten med bluffakturor kan fortgå år efter år är att polisen inte utreder dessa bedrägerier. Åklagarna menar att det inte är olagligt eftersom ordet ”erbjudande” ofta används någonstans på bluffakturan. 

Beloppen på varje enskild faktura är ofta lågt, men det totala bedrägeriförsöket avser ofta flera miljoner kronor om man betänker att tusentals bluffakturor skickas ut. Att det inte rör sig om ett erbjudande utan ett försök till bedrägeri borde vara självklart. Dels eftersom de tjänster som ”erbjuds” sällan har något värde, men även med tanke på att ett företag som verkligen har för avsikt att erbjuda något knappast utformar sitt erbjudande som en faktura utan att specificera vad som erbjuds. 

Bluffakturor skadar näringslivet eftersom de skapar misstänksamhet företag emellan. Bluffakturorna bromsar därigenom möjligheterna för seriösa företag att göra affärer och att växa. Därför borde detta stoppas. Kreditupplysningsföretaget Syna har drivit ett ärende mot företaget Kontorsgrossisten i Lund, som är ökänt för sina bluffakturor, upp genom åklagarhierarkin. Från södra Skånes åklagarkammare vidare till överåklagaren vid utvecklingscentrum i Stockholm. Båda instanser hävdade att bluffakturorna inte skulle vara brottsliga. Efter begäran om överprövning meddelade Riksåklagaren att eftersom han inte var tvungen att ta upp ärendet avstod från att pröva det. Detta under tiden som tusentals svenska företag utsätts för bedrägerier och fakturaskojarna omsätter miljoner.  

Byt ut Riksåklagaren

Syna anser att man borde byta ut Riksåklagaren och passa på att, vid anställningsintervjun, fråga den tillträdande om hans inställning till bluffakturor. Bluffakturor är bedrägeri och bedrägeriförsök i stor skala, men de blir aldrig prövade i domstol eftersom åklagarna inte anser sig ha tid. Åklagarna anger – givetvis - inte bristande resurser som grund för att underlåta åtal. De påstår i stället att det inte är brottsligt, eftersom ordet ”erbjudande” finns nämnt på fakturan. Detta är så okunnigt och omdömeslöst att alla de åklagare, som satt sitt namn på ett sådant beslut borde skickas på en grundkurs i straffrätt. Med samma resonemang skulle alla de som i brev riktar hot mot någon kunna slippa från ansvar genom att sätta rubriken ”Kärleksbrev” överst i brevet. 

Så vitt vi vet finns det ännu ingen journalist som har ifrågasatt att åklagarna smiter från att ta tag i dessa bedrägerier som varje år drabbar tusentals svenska företag och omsätter över en miljard.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om bakgrunden till ärendet.

 

Hans-Henrik Stjerna

VD på Kreditupplysningsföretaget Syna

040-258513

hh.stjerna@syna.se

 

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.