Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet förenar natur-, kultur- och energisektorn i en nordisk konferens

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:17 CEST

Hur påverkas landskapet av den förnyelsebara energin? Vilka urbana utmaningar står vi inför när oljan sinar? Hur kan natur- och kulturvården, den förnyelsebara energin och konsten samarbeta bättre?

Dessa frågor kommer att diskuteras under den nordiska konferensen "Ny energi i gamla landskap" som äger rum den 4 till 6 september i Högbo bruk och Wij Trädgårdar. Konferensen anordnas av Riksantikvarieämbetet med stöd av Nordiska ministerrådet och Naturvårdsverket.

Syftet med konferensen är att inleda ett klimatsamtal där landskap, förnyelsebar energi och konst möts med avsikt att hitta kreativa och långsiktiga lösningar. Konferensen fokuserar på landskapet i all dess bredd och tar avstamp i den Europeiska landskapskonventionen.

Under tre dagar kommer nordiska föreläsare att presentera både historiska och nutida energilandskap som är kreativa och vetenskapliga. Bland talarna finns Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, den internationellt kända danske vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders och den finske professorn Dan Asplund som är årets innehavare av Nordiska ministerrådets bioenergipris. Konstnärerna Patrik Qvist och Clara Diesen kommer även att bidra till gestalta en del av Wij Trädgårdar där natur, kultur och förnyelsebar energi sammansmälts för att illustrera det framtida landskapet.

Kontakt:

Nataliya Hulusjö-tel: 08-5191 8425, 0735-78 50 87
Birgitta Elfström-tel: 08-5191 8560, 0702-03 34 46 Se även:
Pressbilder
Läs mer om konferensen