Sveriges Riksbank

Riksbanken ändrar valutafördelningen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:06 CEST

Riksbanken har fördelat om valutainnehavet i bankens valutareserv. Omfördelningen, som genomförts under de senaste fyra veckorna, har inte haft någon effekt på kronans växelkurs.

Syftet med omfördelningen är att minska valutakursrörelsernas inverkan på valutareservens årliga resultat mätt i svenska kronor. Valet av valutafördelning baseras på valutornas svängningar mot svenska kronan och variationer i förhållande till varandra över en längre tidsperiod. Förändringen ska alltså inte ses som en uppfattning om huruvida olika valutor kommer att öka eller minska i värde.

Förändringen av valutafördelningen görs inom ramen för det nya regelverk (1) för tillgångsförvaltningen som trädde i kraft vid årsskiftet. Regelverket tydliggör att målet för förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar är att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning utan att inskränka möjligheten att genomföra lagstadgade uppgifter. Dessa uppgifter avser penning- och valutapolitiken samt stabiliteten i det finansiella systemet.

En tabell med förändringen av valutareservens valutafördelning finns i pressmeddelandet på www.riksbank.se

Fotnot:
1) Regelverket ”Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen” är publicerat på www.riksbank.se.


Christian Johansson, Chef, Investeringsenheten 08-696 67 36
Fredrik Olsson, Analytiker, Investeringsenheten 08-696 67 36