SBAB

Riksbanken drar upp efterfrågan på bunden boränta

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:09 CET

Mer än fyra låntagare av tio valde bunden ränta i januari. Andelen var betydligt högre än normalt. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Den kraftiga minskningen av andelen bolån med rörlig ränta från oktober till december stabiliserades i januari. Andelen bolån med rörlig ränta var i januari 57 procent, precis som i december. För korta bindningstider (1-4 år) och långa bindningstider (5-10 år) var andelarna också i stort sett oförändrade på 27 respektive 17 procent.

De senaste tre månaderna har låntagarna valt bunden boränta i mycket högre grad än vad som är normalt. Det finns vanligen ett starkt samband mellan å ena sidan andelen bolån med bunden ränta och å andra sidan skillnaden mellan bunden och rörlig boränta under de senaste månaderna. Ju större skillnaden är mellan bunden och rörlig boränta, desto lägre brukar andelen bolån med bunden ränta vara. I januari var andelen bolån med bunden ränta 8 procentenheter högre än vad det historiska mönstret indikerar.

- Riksbankens återkommande varningar om ytterligare höjningar av styrräntan verkar ha fått stor effekt på låntagarna, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB. Det ovanligt stora intresset för bunden boränta tyder på att låntagarna tagit fasta på Riksbankens budskap och nu är mer framåtblickande än de brukar vara.

Skillnad mellan faktisk och normal andel för bolån med bunden ränta

Den ökade efterfrågan på bolån med bunden ränta har dragit upp den genomsnittliga bindningstiden på SBAB:s nya lån till privatkunder. För lånen i januari var den genomsnittliga bindningstiden nästan två år, vilket är betydligt längre än det långsiktiga medelvärdet på cirka 15 månader.

- Låntagarna har helt klart blivit mer försiktiga med ränterisken. Den ökade genomsnittliga bindningstiden på nya lån innebär att det tar längre tid innan Riksbankens höjningar av styrräntan får den avsedda åtstramande effekten, säger Tomas Pousette.

Genomsnittlig bindningstid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Bindningstid 2005 2006 nov-06 dec-06 jan-06
Rörlig (3 60 67 62 57 57
mån)
Bundet 1- 28 21 23 26 27
4 år
Bundet 5-10 12 12 15 17 17
år
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär..

För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00