SEB

Riksbanken försvagar kronan - borgerlig valseger stärker den

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:37 CET

SEB publicerar i dag en ny utgåva av den kvartalsvisa rapporten Kronsyn. Rapporten innehåller dels bankens analys av faktorer som driver kronan, dels resultatet från en enkät riktad till ett 50-tal av de viktigaste aktörerna på den svenska valutamarknaden. Intresset för Kronsyn är stort och svarsfrekvensen i enkäten ligger på hela 98 %.


Slutsatsen i rapporten är att kronan kommer att försvagas de närmaste månaderna, både mot euron och mot dollarn. En låg inflation - både historiskt och framöver - fungerar som släpankare för Riksbankens möjligheter att höja räntan. Därmed sitter kronan fastklämd i ett negativt räntegap mellan å ena sidan en "mjuk" Riksbank och å andra sidan Europeiska centralbanken och amerikanska Federal Reserve som är lite tuffare med sina räntehöjningar. Även valutaenkäten ger ett entydigt svar: det är räntorna som i dag styr rörelserna på valutamarknaden.

- "Det är svårt för Riksbanken att gå snabbt fram med räntehöjningar, trots att konjunkturen är stark och regeringen eldar på med ytterligare pengar i vårbudgeten, säger Robert Bergqvist", chefsanalytiker på SEB. "Eftersom det saknas ett etablerat, trovärdigt och förankrat ramverk kring hur huspriser och skulder vägs in i Riksbankens räntebeslut blir det inflationsutsikterna som i slutänden avgör räntenivån", säger Bergqvist. "Och stigande elpriser räcker inte som höjningsargument".

Sveriges handelsbalansöverskott krymper nu tack vara ökad import. Samtidigt visar Riksbankens statistik att svenska industriföretag under 2005 gjorde stora utlands-investeringar både i fabriker och i räntepapper. Exportintäkterna kom aldrig tillbaka till Sverige utan stannade i utlandet.

- "Vi tror att det här mönstret står sig även framöver. Multinationella svenska företag är tvingade till en intensiv jakt på billig produktionskapacitet och nya marknader, och då är det inte i första hand Sverige som gäller", säger Bergqvist. "Och när vi inte får tillbaka exportintäkterna blir kronan extra känslig för kortränteförändringar".

Opinionsläget inför höstens riksdagsval ger ingen entydig bild av utgången. Om den borgerliga Alliansen skulle vinna regeringsmakten visar analysen att kronan kan stärkas.- "Vi har tagit fasta på Alliansens förslag att sänka förmögenhetsskatten, som bör stoppa ett årligt utflöde på kapital på uppskattningsvis 25 miljarder kronor. Förslaget att sälja en del statliga bolag borde också skapa ett positivt kapitalflöde", säger Bergqvist. "Statsskulden krymper. Men faller den alltför snabbt tvingas staten att öka amorteringarna på valutaskulden. Det kan faktiskt inverka negativt på kronan", säger Robert Bergqvist


Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist, Chefsanalytiker, SEB Merchant Banking, tel. +46-70-445 14 04 ,
e-mail: robert.bergqvist@seb.se
Elisabeth Lennhede, Informationschef, SEB Merchant Banking tel. +46 707 63 99 16,
e-mail: elisabeth.lennhede@seb.se