Sveriges Riksbank

Riksbanken levererar in 6,2 miljarder kronor till staten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:50 CET

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med Riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010. Fullmäktige föreslår att 6,2 miljarder kronor inlevereras till staten.

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren inlevereras till staten.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2010/11:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2010.

Mer information på www.riksbank.se

Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-714 31 78
Leif Pagrotsky, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 08-786 63 15