Almega

Riksbanken och Almega kommenterar räntebeskedet

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:35 CEST

Idag har Riksbanken fattar beslut om nytt ränteläge.

Mot bakgrund av den ökade osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden efter folkomröstningen i Storbritannien som resulterade i majoritet för Brexit, har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,5 procent, men skjutit fram tidpunkten för då den börjar höjas, dvs. först under andra halvåret 2017. Som en konsekvens av den ökade osäkerheten har Riksbanken reviderat ned Sveriges BNP-tillväxt till 2,2 procent och inflationen med fast ränta till 1,8 procent 2017.

- Den ökade osäkerheten om konjunkturutvecklingen är ännu en faktor som gör att det tar längre tid än normalt för Riksbanken att nå inflationsmålet. Vi bedömde i vår egen prognos i maj att det skulle ta längre tid även utan Brexit mot bakgrund av en historiskt svag uppgång för tjänstepriserna, säger Lena Hagman.

Almega efterlyser djupare analyser från Riksbanken av förändringar kring produktionsstrukturer, ökad globalisering och ett växande tjänsteinnehåll i produktion och konsumtion. Det är tydliga förändringar som påverkar inflationens utveckling. Detta diskuteras vid ett seminarium i Almedalen idag.

- Att följa, förklara och ta hänsyn till dessa strukturella förändringar i sina beslutsunderlag skulle underlätta för Riksbanken att fatta sina penningpolitiska beslut. Riksbanken borde nu kunna förklara varför den extremt expansiva penningpolitiken inte biter på vissa tjänstepriser. Inflationsmålet borde anpassas till den alltmer digitaliserade och globaliserade ekonomin, som motverkar en snabbare uppgång för inflationen, säger Lena Hagman, Almegas chefekonom.

- Almega förespråkar att Riksbanken återinför toleransintervallet på en procentenhet upp respektive ned runt inflationsmålet på 2 procent då det av olika skäl kan uppstå perioder då det kommer ta längre tid än normalt att uppnå målet, säger Lena Hagman.

Idag ordnar Almega och Riksbanken ett gemensamt seminarium där vice riksbankschef Martin Flodén förklarar vad som ligger bakom Riksbankens senaste räntebeslut samt Riksbankens syn på dess fortsatta penningpolitik. Almegas och Swedbanks chefsekonomer ger därefter sina synpunkter på penningpolitiken.


Tid och plats
6 juli 2016 kl 13:00 - 14:00
Schweitzergränd 5B, Restaurang Amarillo

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik