Sveriges Riksbank

Riksbanken samlar aktörer inom kontanthanteringsområdet och bildar kontanthanteringsråd

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 14:05 CET

Riksbankens direktion beslutade vid sitt senaste sammanträde att etablera ett kontanthanteringsråd med aktörerna inom kontanthanteringsområdet. Rådet som kommer att ledas av riksbankschef Stefan Ingves ska fungera som ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

Bakgrunden till initiativet är behovet av ett diskussionsforum för bland andra frågor kring den nya kontanthanteringsstrukturen i landet som Riksbanken skapat tillsammans med bankerna. Den nya strukturen möjliggör bland annat för bankerna att etablera egna depåer med kontanter. Därmed kan onödiga transporter till Riksbanken undvikas och antalet värdetransporter i samhället kan minskas.

Det stora antalet värdetransportrån och frågor kring säkerheten är ytterligare mo-tiv för att samla aktörerna på området.

Till rådet kommer bland andra representanter från banker, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter som till exempel Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Finansinspektionen att inbjudas.


Kai Barvèll, chef avdelningen för marknadsoperationer Tel. 08-787 08 19