Sveriges Riksbank

Riksbanken utökar antalet motparter

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 12:38 CEST


Kreditinstitut med säte i Sverige kommer i fortsättningen att kunna ansöka om att bli så kallade begränsade motparter till Riksbanken. Syftet är att kunna göra det möjligt för fler institut att kunna utnyttja vissa av Riksbankens lånefaciliteter.

Riksbanken har sedan början av oktober 2008 tillhandahållit krediter för att underlätta bankernas finansiering och marknadens funktionssätt. Som en komplettering till de åtgärder som hittills vidtagits, har Riksbanken beslutat att göra det möjligt för fler institut att bli motpart till Riksbanken.

Villkoren för att utnyttja Riksbankens lånefaciliteterna kommer att vara desamma som gäller för befintliga motparter, vilket bland annat innebär samma krav på säkerheter.

Riksbanken kommer att återkomma under april månad med närmare information om villkoren för att bli begränsad motpart, avgifter och vilka lånefaciliteter de begränsade motparterna kan utnyttja.

Presstjänsten, tel. 08-787 0200