Sveriges Riksbank

Riksbanken växlar EU-betalning

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 14:03 CET

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet november/december 2009. Beloppet, 2,76 miljarder kronor, är ett stort belopp samtidigt som likviditeten på valutamarknaden bedöms vara fortsatt ansträngd. Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner. Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp euro på valutamarknaden inom en månad efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 6816 eller gruppnummer, tel. 08-696 6970