Sveriges Riksbank

Riksbanken växlar EU-betalning

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 14:08 CET

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet december/januari 2009/2010. Beloppet är på 6,082 miljarder kronor.
Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.
Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

www.riksbank.se
Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 6816 eller gruppnummer, tel. 08-696 6970