Sveriges Riksbank

Riksbanken växlar EU-betalning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:33 CET


Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s bud-get. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet
januari/februari 2010. Beloppet är på 4,651 miljarder kronor. Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transak-tioner.

Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamark-nadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

www.riksbank.se

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 6816 eller gruppnummer, tel. 08-696 6970