Sveriges Riksbank

Riksbanken växlar EU-betalning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:22 CET

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet januari/februari 2011. Beloppet är på 6,634 miljarder kronor.

Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

www.riksbank.se

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 68 16 eller gruppnummer, tel. 08-696 69 70