Sveriges Riksbank

Riksbankens årsredovisning 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:02 CET

Riksbanken redovisar en vinst på 7,9 miljarder kronor för 2006. Det framgår av den årsredovisning som Riksbanken idag lämnat till riksdagen. Det positiva resultatet beror främst på att de obligationer som finns i valutareserven genererat ränteintäkter.

I årsredovisningen finns en redogörelse för penningpolitiken 2004-2006. Där framgår att inflationen 2005 och 2006 låg under målet på 2 procent. Det beror framförallt på att produktiviteten ökade mer än väntat.

Årsredovisningen innehåller också en detaljerad redogörelse av hur Riksbanken förvaltat sina tillgångar.

Riksbankens resultat de senaste tre åren (miljoner kronor) Tabellen finns på www.riksbank.se.

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15 och Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99