Statistiska centralbyrån, SCB

Riksbankens finansmarknadsstatistik, juli 2007: Utlåningsräntor på nya lån stiger

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:34 CEST

Under juli steg monetära finansinstituts (MFI) utlåningsräntor på nya lån till hushåll på bred front, exempelvis steg MFIs totala utlåning till hushåll från 4,68 till 4,80 procent. Detsamma gäller för de flesta av MFIs utlåningsräntor till icke-finansiella företag, men räntan på nya lån med en löptid på mellan tre månader och ett år gick mot strömmen och sjönk från 4,66 till 4,50 procent i juli.

Samtliga nya lån på utlåningsräntor till hushåll från bostadsinstituten steg under juli jämfört med juni och om man jämför ett år tillbaka så har den genomsnittliga utlåningsräntan till hushåll från bostadsinstitut stigit med 1,05 procentenheter till 4,60 i juli.

Bostadsinstitutens utlåning till hushåll

Bostadsinstitutens utlåningsvolym på nya lån till hushåll var i juli 27 865 mkr vilket är en nedgång jämfört med juni men fortfarande i nivå med tidigare i år. Av samtliga nya lån från bostadsinstituten till hushåll fortsätter mer än hälften att vara till bunden ränta, i juli uppgick de till 53,7 procent. Den totala volymen som bostadsinstituten har lånat ut till hushållen uppgår nu till 1 325 miljarder kr, vilket motsvarar 71 procent av MFIs totala utlåning till hushåll.


Tillväxttakten minskar i penningmängden

Tillväxttakten i penningmängdsmåttet M1 gick ned från 13,2 procent i juni till 11,6 procent i juli 2007, totalt uppgick M1 i juli till 1 253 miljarder kr. Det bredare penningmängdsmåttet M3 sjönk även det jämfört med juni, från 12,4 till 11,6 procent i juli, den totala volymen för M3 uppgick till 1 845 miljarder kr i juli. En orsak till att tillväxttakten gick ned var att avista-inlåningen från bland annat icke-finansiella företag och hushåll minskade jämfört med juni månad.


Penningmängden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211581.asp


Penningmängden avser att mäta mängden likvida medel i ekonomin som hålls av icke-MFI. Det finns flera olika sätt att mäta penningmängden.

Penningmängdsmåttet M1 omfattar sedlar, mynt och avistainlåning (exempelvis lönekonto och andra konton där pengarna kan tas ut i princip direkt). M3 omfattar förutom komponenterna i M1 även inlåning med villkor, äkta återköpstransaktioner (repor), andelar i penningmarknadsfonder och värdepapper med löptid t.o.m. två år.

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08- 506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn 08- 506 941 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.