Bocirkeln AB

Riksbankens rekordsänkning ger fortsatt stigande bostadspriser

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:35 CEST

Bocirkeln AB

Pressmeddelande 21 April 2009

Riksbankens rekordsänkning till 0,5% ger fortsatt stigande bostadspriser

Riksbanken med flera internationella aktörer har bestämt sig för att konjunkturen skall vändas. Dagens rekordsänkning med 0,5% till 0,5% innebär att den månatliga boendekostnaden sedan oktober 2008 drastiskt minskats.

Sedan oktober 2008 har Riksbanken tidigare sänkt räntan från 4,75% till 1%. Med dagens räntesänkning till 0,5% har räntan per månad sänkts med ca 3500 kronor per miljon lånade pengar. Bankerna kan komma att inte anpassa sänkningen helt ut mot Riksbankens sänkning med motiveringen att denna sänkning redan räknats in i dagens nivå av bostadsräntor.

Vår bedömning är ändå att bankerna på kort sikt kommer anpassa räntenivån nedåt, säger Christian Mogren som är VD på nystartade lågprismäklaren Bocirkeln AB.

Efterfrågan styrs mycket av boendekostnadskalkylen per månad vilken nu kraftigt har gått ned. Det generella utbudet av bostäder är fortfarande inte stort nog att möta den generella efterfrågan vilket också trycker på priserna uppåt säger Christian Mogren.

Då bostadspriserna är en ekvation mellan utbud och efterfrågan kommer den stigande trenden av bostadspriserna i vart fall hålla i sig fram till sommaren säger Christian Mogren.

-------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Christian Mogren

Auktoriserad Fastighetsmäklare

VD Bocirkeln AB

www.bocirkeln.se

Telefon: 031-350 44 00

Mail: christian.mogren@bocirkeln.se