Sveriges Riksbank

Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:03 CET

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen framlagt förslag om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2006. Fullmäktige föreslår riksdagen att 4,4 miljarder kronor inlevereras till statsverket.

Enligt gällande riktlinjer ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren inlevereras till statsverket.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av ”Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2006 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2006 (2006/07:RB2)”.Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 0733-14 66 01 och Leif Pagrotsky, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-300 18 24

Följande filer finns att ladda ned:


Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006

http://www.waymaker.se/templates/newsList.aspx?id=47&wm_org_id=2736&wm_lang=SV