Winkir Teater och Musik

Riksbekanta TV-eken undersökt idag: Ingen risk för fall visar arborister

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2011 23:47 CET


 
Fristående arborister med lång erfarenhet har idag undersökt den rikskända TV-eken. Nu är hela stammen genomlyst med ultraljud, och man fortsätter under kvällen att undersöka kronan. Det är den första genomlysningen under marknivå som gjorts av eken.
 
-          Mätningarna visar att stammen har mer än 50% av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt, säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år.
 
Arboristerna Jon Hartill och Johan Gustavsson beslöt att ta sig till Stockholm från Göteborg i morse på grund av att man ansåg att stadens undersökningar var bristfälliga . Också andra arborister har varit på plats under dagen, bl a Tobias Fischer från Falun och flera från de större arboristfirmorna i Stockholmstrakten. De kommer att bistå under de närmaste dagarna med kompletterande granskningar.
 
Just nu klättrar arboristerna och gör genomlysningar och bedömningar uppe i kronan. Också fruktkroppar av svampar och rötsvampar har tagits och ska analyseras.
 
-          Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Nu fortsätter vi att genomlysa hela trädets krona, säger Hartill ikväll.
 
-          Trafikkontoret måste tillåta denna fristående grupp arborister att fortsätta sitt arbete. Vi hoppas att Trafikkontoret inte beordrar nedlyftning av undersökande arborister. Avspärrningarna för buss- och biltrafik är dessutom onödiga och bör tas bort.
 
Kontaktpersoner:
Per Schönning
Jon Hartill, ledare för undersökningarna
Cilla Lundström, samordnare för arboristerna