S-Solar

Riksbyggen i Norrköping satsar på klimatsmarta solvärmelösningar från S-Solar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:31 CET

Riksbyggen har satt upp tuffa mål för att minska miljöpåverkan och arbetar kontinuerligt med miljöfrågor.  Det visar den investering i solvärme som Riksbyggens bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 7 nu gör till sin fastighet kv Djäkneberget 11. Solfångarna som ska värma tappvarmvattnet i fastigheten, levereras från S-Solar (Finspång) och kommer vara integrerade i taket.  S-Solar står för projektering och leverans av solfångare, Sandbäckens Rör står för rörinstallation och Byggfixarna sköter takbytet.

Leveransen består av 82 stycken termiska solfångare som utgör 205 m2 och integreras i taket. Solfångarna kommer att kopplas in mot tappvarmvattnet och solenergin kan nyttjas från mars till oktober. Solfångarna kombineras med fjärrvärme som står för övrig uppvärmning.  Riksbyggens bostadsrättsförening kan troligtvis dra nytta av solvärmeanläggningen i mer än 30 år.

Anders Whass projektledare på Riksbyggen säger:
”Bygg- och fastighetssektorn står för 35 % av energianvändningen. Genom att använda solen i så stor utsträckning som möjligt kan vi bidra till en hållbar utveckling i samhället då det ger 0 % i CO2 utsläpp. Solens energi tas tillvara och vi kan minska förbrukningen av fjärrvärme som i sin tur kan minska sin uppvärmning med sopor eller olja. Med solvärme blir vi mindre påverkade av fluktuerande energipriser.  Valet föll på S-solar för de är ett lokalt företag, använder en mycket modern teknik samt konkurrenskraftiga i pris”.

”Vi är oerhört stolta att Riksbyggen valde oss som leverantör och det betyder mycket för oss att ha en referensanläggning i närheten” säger Peter Nyby.  

Riksbyggen
Ända sedan Riksbyggens startades 1940 har samhällsbyggarperspektivet funnits med. Det innebär ett brett perspektiv på verksamheten där inte enbart bostäder och förvaltningstjänster produceras. Riksbyggen verkar även för en verksamhet som ska bidra till hållbara och väl fungerande boende- och samhällsmiljöer där människor kan förverkliga sina drömmar om ett bra boende och ett gott liv. Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Mer information lämnas av:
Peter Nyby, Sales Manager, S-Solar, + 46 709 350018  peter.nyby@ssolar.com
Anders Whass, Projektledare Riksbyggen, +46 703 059541 anders.whass@riksbyggen.se

S-Solar är ett världsledande företag inom solenergiteknik med kunder i mer är 20 länder världen över. Tekniken bygger på avancerad svensk nanoteknik och tunnfilm som appliceras i solenergisystem för värme och kyla. Tekniken har erhållit European Solar Key Mark samt är certifierad i ett antal större marknader. Företaget har verksamhet i Kista, Finspång och Båstad. Företaget står bakom mer än 50 % av de större solenergianläggningarna som byggts inom EU.