Riksdagen

Riksdagen debatterar integrationspolitiken på onsdag

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 10:07 CET

Regeringen måste tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna för statens insatser för nyanlända invandrare. Det anser arbetsmarknadsutskottet, som därmed säger ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Förslaget ingår i ett ärende om integrationspolitiken.

Bakgrunden till förslaget är en granskning som Riksrevisionen har gjort. Granskningen visar att det finns brister i den statliga introduktionen av nyanlända invandrare, vilket riskerar att försena invandrarnas etablering i samhället.

Utskottet menar att regeringen måste klargöra ansvarsfördelningen genom att tydliggöra uppdragen för berörda myndigheter som till exempel Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Bättre samverkan och tydligare målgrupper
Utskottet vill också att regeringen tydliggör villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser och att regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande ses över. Regeringen ska sedan redovisa för riksdagen vilka ändringar som har gjorts när det gäller introduktionen av nyanlända, enligt förslaget.

Oppositionen kritisk
Samtliga partier ställer sig bakom förslaget men av olika skäl. Socialdemokraterna menar att regeringens beslut att avveckla Integrationsverket den 1 juli i år förvärrar problemen. Vänsterpartiet vill att avvecklingen stoppas tills vidare.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 21 februari. Debatten direktsänds via webb-tv.

För mer information: Kontakta Katarina Barrling Hermansson, föredragande i arbetsmarknadsutskottet, på telefonnummer 08–786 44 17.
Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument:

* Arbetsmarknadsutskottets betänkande Integrationsfrågor (2006/07:AU6 )
* Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare (2006/07:RRS13)Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/020-349 000