Riksdagen

Riksdagen kommer inte att extrainkallas under sommaren

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 10:00 CEST

Talman Björn von Sydow har beslutat att inte kalla in riksdagen under sommaruppehållet.

– För att extrainkalla riksdagen under sommaren bör det finnas en bred uppslutning bland partierna. Jag har talat med gruppledarna och finner att en majoritet av partierna inte anser att riksdagen behöver kallas in, säger talman Björn von Sydow.

Majoriteten består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Frågan blev aktuell när Miljöpartiet och Centerpartiet vände sig till talmannen med en begäran om att kalla in riksdagen under sommaren för att diskutera EU:s nya grundlag.

– Riksdagen har arbetat och kommer att fortsätta arbeta intensivt med EU:s framtidsfrågor. Jag anser att det är viktigt att vi får en fortsatt livlig och öppen debatt om EU:s framtid, säger Björn von Sydow.

Den 21 augusti ordnar EU-nämnden en offentlig utfrågning under en hel dag om EU:s framtid med utrikesminister Anna Lindh, statssekreterare Lars Danielsson och svenska konventsledamöter. Samtliga remissinstanser som regeringen har skickat framtidskonventets slutresultat till har bjudits in till utfrågningen.

EU-nämnden samråder den 4 september med regeringen inför utrikesministrarnas informella möte den 5–6 september. På det mötet vill Italien, EU:s nuvarande ordförandeland, diskutera den kommande regeringskonferensen om EU:s nya grundlag.

Riksdagen har under våren behandlat tre betänkanden om EU:s framtidsfrågor från det sammansatta utrikes- och konstitutionsutskottet. Riksdagen har även arrangerat flera seminarier om EU:s framtid, bland annat med ordföranden i EU:s framtidskonvent Giscard d’Estaing och med Pat Cox, Europaparlamentets talman. Den 18 juni höll EU-nämnden ett offentligt sammanträde med statsminister Göran Persson inför Europeiska rådets möte den 20 juni i Thessaloniki.

I våras bedömde talman Björn von Sydow att det kunde bli aktuellt att kalla in riksdagen under sommaren för att debattera EU:s framtidsfrågor. Motivet var att EU:s framtidskonvent eventuellt inte skulle hinna slutföra sitt arbete med förslag till ett nytt EU-fördrag före riksdagens sommaruppehåll. Talmannen och gruppledarna diskuterade frågan vid ett flertal tillfällen. I och med att framtidskonventets tidtabell hölls bedömdes det inte som nödvändigt att extrainkalla riksdagen. EU:s framtidskonvent hann lägga fram sina viktigaste förslag sista dagen riksdagen sammanträdde före sommaruppehållet. Samma dag höll det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet en offentlig utfrågning med en videokonferens med riksdagens konventsledamöter.

Jenny Sigurs, Informationssekreterare tfn 08-786 42 30