Riksdagen

Riksdagen ser över EU-arbetet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 11:46 CET

En parlamentarisk grupp ska se över riksdagens arbete med EU-frågorna. Gruppen leds av förste vice talman Per Westerberg.

Gruppen ska utvärdera riksdagens arbete med EU-frågorna de senaste åren. Den ska även analysera hur riksdagen påverkas av EU:s nya grundlag och föreslå förändringar för att riksdagen ska kunna delta effektivt och ansvarsfullt i EU-samarbetet. I arbetet ingår också att pröva formerna för kontakterna med regeringen.

Gruppen består av Per Westerberg, ordf, m, Sven-Erik Österberg, s, Susanne Eberstein, s, Erik Ullenhag, fp, Johnny Gylling, kd, Lennart Gustavsson, v, Kerstin Lundgren, c, Ulf Holm, mp.

Gruppen ska rapportera sitt arbete till Riksdagskommittén senast i maj 2004.

Riksdagskommittén har sedan 1998 arbetat med utveckling och förnyelse av riksdagens arbetsformer. Kommittén leds av talman Björn von Sydow och består i övrigt av tio ledamöter som väljs av riksdagen.

År 2001 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för EU-arbetet.

Anna Wieslander
Presschef, tfn 08-786 40 66