Miljöpartiet de gröna

RIKSDAGEN SKÄRPER SKYDDET FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:58 CET

Enligt Miljöpartiets undersökning kan det ta en månad innan en god man utses för de flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige. När regeringens proposition om ensamkommande barn i dag behandlas kommer riksdagen att kräva att en god man ska utses inom 24 timmar. Alla partier utom socialdemokraterna är eniga om beslutet.

- Vi har sett för många fruktansvärda skandaler där barn som kommit till Sverige försvunnit från Migrationsverkets förläggningar. Den gode mannen blir barnets kontakt med och trygghet i Sverige, därför måste god man utses fort efter det att barnet kommit hit, säger Miljöpartiets flyktingpolitiske talesman Gustav Fridolin.

Enligt den undersökning som Miljöpartiet låtit göra dröjer det ibland en månad innan kommunerna har utsett gode män, vars uppgift är att sörja för barnens omhändertagande i det nya landet.

- Det är Sveriges ansvar att ta hand om de barn som kommer hit. Märkligt få av de ensamkommande flyktingbarnen, 13 procent jämfört med 80 procent för några år sedan, får stanna i Sverige. Det är skönt att alla partier utom socialdemokraterna kunnat enas om 24-timmarsfristen, nu borde vi kunna enas om humanare asylregler för barn, säger Gustav Fridolin.

Betänkandet heter SfU12 debatteras ungefär klockan 10:00. Promemorian från Riksdagens Utredningstjänst finns på mp.se

Kontakt: Gustav Fridolin 070-274 00 82
Ia Genberg, politisk sekreterare 0733-79 68 48