Socialdemokraterna

Riksdagen tar beslut om Sveriges nya politik för global utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:53 CET

Riksdagsledamot Berndt Ekholm (s) kommenterar Sveriges nya politik för global utveckling som idag beslutas av riksdagen:

- Sverige är först i världen med en sammanhållen politik där alla politikområden strävar mot samma mål: en hållbar och rättvis global utveckling. Det var 40 år sedan utvecklingspolitiken senast sågs över ordentligt och nu tar vi ett unikt helhetsgrepp. Dagens beslut blir historiskt, säger Berndt Ekholm och fortsätter:

- Regeringens proposition var mycket bra och har fått stor uppslutning i riksdagen. Men dagens beslut kommer också att förstärka politiken på några områden.

Vi i utrikesutskottet är tydligare när det gäller krigsmaterielexporten. Regeringen bör se till att den utredning som ser över riktlinjerna för krigsmaterielexporten också tar upp frågor som exempelvis fattigdoms- och utvecklingsaspekterna i mottagarlandet.

Vi grupperar också huvuddragen i politiken så att de mest grundläggande värdena framträder tydligt: demokrati och god samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi vill också ha ett tydligt ansvar i regeringskansliet för att driva den sammanhållna politiken, en motor som driver politiken framåt.

- Dagens beslut är inte slutet på en process, utan första steget mot en ny och visionär politik som nu ska bli verklighet. Varje år ska regeringen redovisa för riksdagen hur det går i sin årliga resultatskrivelse. Det ser jag fram emot, avslutar Berndt Ekholm.

Ytterligare information
Riksdagsledamot Berndt Ekholm
Mobil 070-641 50 15