Riksdagen

Riksdagen värd för parlamentariker från EU-länderna vid en konferens i Gävle 3-4 april

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 12:10 CEST

Sveriges riksdag och dess bostadsutskott (BoU) arrangerar en konferens om förslaget till EU-direktiv om rumslig information (INSPIRE). Konferensen äger rum i Gävle den 3-4 april. Deltagarna som företräder nationella parlament kommer från 16 länder. Också företrädare för EU:s institutioner samt experter kommer att medverka. Konferensen hålls för att parlamentarikerna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet med Europaparlamentets och rådets INSPIRE-direktiv (Infrastructure for Spatial Information in Europe). På svenska uttyds det ”En gemensam infrastruktur för rumslig information”. Rumslig information benämndes tidigare geografisk information.

Talmannen inviger konferensen kl. 09.00 den 3 april
Björn von Sydow, riksdagens talman, håller invigningstalet kl. 09.00 måndagen den 3 april på Högskolan i Gävle. Därefter håller bostadsutskottets ordförande, Ragnwi Marcelind, ett anförande om de nationella parlamenten och INSPIRE-direktivet.

Pressträff
En pressträff med Björn von Sydow och Ragnwi Marcelind kommer att hållas senare på måndagen kl. 10.15 i Högskolans aula.

Utgångspunkten för INSPIRE-direktivet är att det ska vara ett verktyg för att förbättra förutsättningarna att nå EU:s miljöpolitiska mål, samt för politik och verksamheter som kan påverka miljön. Direktivet kan också få betydelse inom andra områden som jordbruk, transporter och energi. Syftet är att skapa en gemensam infrastruktur för rumslig information. För att åstadkomma sådan harmoniserad information behöver medlemsländerna använda gemensamma standarder och specifikationer. Direktivet väcker också frågor om förenklade möjligheter att få tillgång till information och villkor för hur informationen ska användas samt om organisatoriskt samarbete.

Hela konferensen är öppen för medierna
Intresserade journalister är välkomna att följa konferensen på plats. Tag med presslegitimation! Läs hela programmet (engelska) här. Sista programpunkten slutar kl. 12.30 den 4 april.

För mer information kontakta
Jan Bjurström, kanslichef i bostadsutskottet, telefon 08-786 42 99, eller Bengt Billquist, föredragande i bostadsutskottet, telefon 08-786 42 53Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48