TU, Tidningsutgivarna

Riksdagen vill inskränka tryck- och yttrandefriheten

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:55 CET

Riksdagens ledamöter har åsikter som går emot tryck- och yttrandefriheten. Det visar en undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av TU (Tidningsutgivarna). Det är fler riksdagsledamöter nu med åsikter som är emot tryck- och yttrandefriheten jämfört med motsvarande undersökning år 2008.

-    Sveriges politiker brukar prata om hur viktigt det är med tryck- och yttrandefrihet. Samtidigt visar det sig att de i verkligheten är beredda att inskränka den, säger Anna Serner, vd för TU.

I undersökningen har SIFO låtit riksdagens ledamöter besvara ett antal påståenden genom att svara om de stämmer mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt. Samtliga påståenden är av karaktären att de inskränker tryck- och yttrandefriheten.

-    Resultatet visar att vi behöver jobba hårdare för att öka kunskapen och medvetenheten bland våra politiker. Dels om tryck- och yttrandefrihetens betydelse för medborgarna, samhället och demokratin. Dels om hur till synes harmlösa beslut riskerar få förödande konsekvenser. Kampen för tryck- och yttrandefriheten har inget slut.

I undersökningen ställs frågor som rör bland annat polisens förundersökningar, fotografering av kända personer i privata sammanhang, publicering av utländska spelodds, publicering av teckningar som kränker religiösa grupperingar, skadestånd i tryck- och yttrandefrihetsmål och publicering av bild och namn på misstänkta men ej dömda personer.

-    Jag är övertygad om att våra riksdagsledamöter vill väl. Men det som kan verka klokt kan få allvarliga konsekvenser som inskränker tryck- och yttrandefriheten. Vi riskerar att få sämre informerade medborgare och en fegare journalistik till skada för svenska folket och demokratin. Politikerna behöver mer kunskap och det ska vi på TU hjälpa dem att få.

 

Tidningsutgivarnas undersökning bland riksdagsledamöterna genomfördes november – december 2010.

Ladda ner en sammanfattning av undersökningen. 104.58 Kb
Ladda ner undersökningsresultaten i sin helhet (inkl redovisning av partitillhörighet) 30.09 Kb

För mer information, kontakta:

Anna Serner, vd TU, mobil: 070-674 01 35

Per Hultengård, chef mediejuridiska och medieetiska frågor TU, mobil: 070-815 75

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.