Riksdagen

Riksdagens arvodesnämnd: Riksdagsledamöternas månadsarvoden höjs med 1 600 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 13:37 CEST

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja riksdagsledamöternas arvoden med 1 600 kronor per månad till 48 000 kronor från och med den 1 november 2005. Det är en 3,45 %-ig höjning av det nuvarande arvodet som är 46 400 kronor.

Som underlag för beslutet ligger bland annat en jämförelse med löneutvecklingen för andra yrkesgrupper i samhället samt med statsråden vars löner höjdes med 4 000 kronor den 1 juli 2005.

Frågor om Riksdagens arvodesnämnds beslut besvaras i första hand av ordföranden, förre hovrättspresidenten, Carl-Axel Petri, tfn 036-12 59 06, eller de övriga ledamöterna, Berit Rollén, tfn 08-686 06 68, och landshövding Mats Svegfors, tfn 021-19 50 00. Arvodesnämndens sekreterare, Per Dalén, har tfn 08-545 29 242.

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48