Riksdagen

Riksdagens roll i EU-arbetet stärks

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:35 CEST

Riksdagskommitténs referensgrupp för EU-frågor presenterar sin rapport fredagen den 28 maj. Rapporten innehåller förslag på hur EU-arbetet i riksdagen kan utvecklas.

Referensgruppen framhåller att det är viktigt att riksdagen kommer in tidigt i EU-processerna och att samtliga riksdagens ledamöter involveras. En aktiv behandling av EU-frågorna i riksdagen bidrar till att EU-frågorna kan förankras bättre i hela samhället. I några frågor skissar referensgruppen på alternativa tillvägagångssätt.

I rapporten föreslås att EU-kommissionens grön- och vitböcker tydligare integreras i riksdagens vanliga arbetsformer. Utskotten bör diskutera grön- och vitböckerna och kan föreslå kammaren en debatt i frågan.

EU: s framtidskonvent föreslår att de nationella parlamenten ska ha en särskild roll i bevakningen av den s.k. subsidiaritetsprincipen. Referensgruppen redovisar en ordning där främst de enskilda utskotten tillsammans med ett sammanhållande riksdagsorgan ansvarar för subsidiaritetskontrollen.

I syfte att stärka utskotten bör det i utskotten ske ett saksamråd på politisk nivå. Utskottens ledamöter bör således ges möjlighet att framföra sina synpunkter vid kontakter med i första hand berört statsråd. I frågan om var det slutliga samrådet ska ligga finns det olika uppfattningar, men en möjlighet som nämns är att det slutliga förhandlingsmandatet ges EU-nämnden.

Rapporten överlämnas till Riksdagskommittén, som består av talmannen och partiernas gruppledare. Riksdagskommittén kommer att fortsätta behandlingen av frågorna och sätta in EU-frågornas hantering i ett större sammanhang där riksdagens samlade arbetssituation belyses.


Ordförande för referensgruppen har varit Per Westerberg (m), tel 070-530 42 42


Ledamöter har varit:
Susanne Eberstein (s), tel 070-530 42 36
Sven-Erik Österberg (s), tel 070-530 42 52
Erik Ullenhag (fp), tel 070-813 67 18
Johnny Gylling (kd), tel 070-924 79 89
Lennart Gustavsson (v), tel 070-343 96 85
Kerstin Lundgren (c) tel 070-591 81 02
Ulf Holm (mp), tel 070-576 26 49


För mer information: Kontakta Hans Hegeland, sekreterare i Riksdagskommitténs referensgrupp tfn 08-786 42 70, 070-766 31 62.


Peter Lindskog
Talmannens pressekreterare, tfn 08-786 64 38, 070-609 67 24