Rikspolisstyrelsen

Riksdagsledamöter på besök hos Hallandspolisen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 17:46 CET

Nio av länets riksdagsledamöter besökte under måndagsförmiddagen Hallandspolisen. Där träffade man flertalet av ledamöterna i polisstyrelsen samt polisledningen. För inbjudan stod polisstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Westlund och länspolismästare Krister Jacobsson.

Under förmiddagens kontaktmöte fick Hallandspolisen möjlighet att redovisa aktuella frågor. Ann-Charlotte Westlund inledde med att göra en tillbakablick av styrelsens arbete under den gångna mandatperioden (1999 – 2002) samt de frågor som varit aktuella under 2003. Bland annat nämndes de träffar man haft med företrädare för justitieutskottet samt hur styrelsen med skrivelser uppvaktat såväl regeringen som Rikspolisstyrelsen om den ekonomiska situationen. Ordföranden konstaterade att det är möjligt att fullfölja statsmakternas uppdrag förutsatt att man erhåller ekonomisk kompensation för pensionspremiekostnader och ökat antal polisanställda.

Krister Jacobsson gav en lägesbeskrivning av aktuella regionala och nationella polisfrågor. Inom ramen för En nationell polis pågår ett intensivt arbete som förväntas ge såväl besparingar som ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Bland annat nämndes vidareutveckling av ett polistaktiskt koncept, samordning av IT-verksamheten och ett nationellt kontaktcentrum. Från det regionala planet nämndes bekämpningen av såväl den s k 1 %-verksamheten (mc-brottsligheten) som narkotikabrottsligheten.

För riksdagsledamöterna redovisades det ekonomiska läget för Hallandspolisen med kostnadsstruktur i stort, prognos för kommande år samt vissa jämförelser med övriga polismyndigheter. På personalsidan redovisades polisens satsningar på ledarskap, kraftigt minskade ohälsotal bland polisanställda i Halland samt rekryterings- och utbildningsfrågor. Förmiddagens kontaktmöte avslutades med en redovisning av brottsutvecklingen i länet och kommunvis samt trender i omvälden som påverkar polisens arbete.

Under frågestunden togs av riksdagsledamöterna bland annat upp ökningen av misshandelsfall, effekter för polisen till följd av Tullens avveckling i Halland samt kostnader för den senaste tidens händelser i samband med demonstrationer av djurrättsaktivister och förra helgens händelser med fotbollssupporters.

För ev. ytterligare kommentarer: Polisstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Westlund (m), tel. 070-815 29 83 eller vice ordförande Åke Eliasson (s), tel. 070 – 673 0505.