Riksdagen

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:36 CEST


Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 000 kronor till 56 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2010.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar som hittills överenskommits inom ramen för årets avtalsrörelse.

För närmare upplysningar kontakta
Johan Hirschfeldt, ordförande i riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42 eller 070-577 44 47.