Riksdagen

Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1 400 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 08:33 CEST

Riksdagsledamöternas arvoden höjs till 46 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2004. Det har Riksdagens arvodesnämnd beslutat. Det nuvarande arvodet är 45 000 kronor.

Som underlag för beslutet ligger bland annat en jämförelse av löneutvecklingen under senare år i euroområdet, USA och Sverige. Hänsyn har även tagits till de löneavtal som slutits i Sverige hittills under 2004.

Mot bakgrund av bland annat denna löneutveckling har Riksdagens arvodesnämnd fastställt att riksdagsledamöternas arvoden ska höjas med 1 400 kronor i månaden till 46 400 kronor från och med den 1 november 2004.

Frågor om Riksdagens arvodesnämnds beslut besvaras i första hand av ordföranden, förre hovrättspresidenten, Carl-Axel Petri, tfn 036-12 59 06, eller de övriga ledamöterna, Berit Rollén, tfn 08-686 06 68, och landshövding Mats Svegfors, tfn 021-19 50 00. Arvodesnämndens sekreterare, Per Dalén, har tfn 08-545 29 242.