Riksdagen

Riksdagsledamöternas arvoden höjs till 45 000 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 22:07 CEST

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja riksdagsledamöternas arvoden till 45 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2003. Det nuvarande arvodet är 43 200 kronor.

Hänsyn har bland annat tagits till det hittillsvarande avtalsutfallet i årets lönerörelse och till vad som hittills är känt från de lokala förhandlingarna. Statsrådsarvodesnämnden beslutade den 25 juni 2003 att höja statsministerns arvode med 4 000 kronor och övriga statsråds arvoden med 3 000 kronor i månaden från och med den 1 juli 2003.

Mot bakgrund av bland annat denna löneutveckling har Riksdagens arvodesnämnd fastställt att riksdagsledamöternas arvoden ska höjas med 1 800 kronor i månaden till 45 000 kronor från och med den 1 november 2003.

Frågor om Riksdagens arvodesnämnds beslut besvaras i första hand av ordföranden, förre hovrättspresidenten, Carl-Axel Petri, tfn 036-12 59 06, eller de övriga ledamöterna, Berit Rollén, tfn 08-686 06 68, och landshövding Mats Svegfors, tfn 021-19 50 00. Arvodesnämndens sekreterare, Per Dalén, har tfn 08-545 29 240.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000