Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Riksdagsmännen har ett särskilt ansvar för att motverka våld utövat av män

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 07:10 CET

Kampanjen Säkerhetsnålen efterlyser ett mer aktivt ansvarstagande från manliga riksdagsledamöters sida för våldet som utövas av män. Under dagen kommer riksdagsmännen att erbjudas möjlighet att stödja kampanjen samt möjlighet att delta i seminarier om sambanden mellan manlighetsnormer och våld.

- Vi saknar en samhällsdebatt som manlighetsnormer och våld, säger Klas Hyllander, kampanjledare för Säkerhetsnålen - Samling mot mäns våld, www.sakerhetsnalen.se. Männen i riksdagen har ett särskilt ansvar för detta i egenskap av män och samhällsledare.

Idag vet man att en stor del av våldet – oavsett om det drabbar kvinnor, flickor, pojkar eller män – uppkommer som en konsekvens av sociala manlighetsnormer som bygger på makt och olikhet i förhållande till en föreställd kvinnlighet.

- Män i ledarställning har en viktig och avgörande roll att spela när det gäller att sprida kunskap om, belysa och motverka sådana manlighetsnormer, säger Klas. Det särskilda ansvaret ligger i att nå männen och mansdominerade institutioner - män lyssnar ännu främst på andra män.

- I stort sett alla manliga rikspolitiker har idag anammat idén om att jämställdhet är avgörande för att mäns våld mot kvinnor ska kunna minskas. Men idén har ännu inte omsatts i ett politiskt eller praktiskt förändringsarbete av manlighetsnormer. Här har riksdagsmännen ett särskilt ansvar för att initiativ tas, säger Klas Hyllander.

Kampanjen Säkerhetsnålen kommer klockan 11.00 idag att sända ett e-brev till samtliga manliga riksdagsledamöter med en förfrågan om att uppmärksamma och stödja kampanjen Säkerhetsnålen antingen genom att bära en säkerhetsnål – det vill säga kampanjens symbol – och/eller genom att skriva under kampanjens upprop till regeringen, www.sakerhetsnalen.se/signup.

I e-brevet kommer också de manliga riksdagsledamöterna att erbjudas att delta i seminarier om manlighetsnormer och förebyggandet av våld.

Imorgon klockan 13.00 – 15.00 kommer representanter från kampanjen Säkerhetsnålen och dess initiativtagare - riksorganisationen Män för Jämställdhet - att finnas utanför riksdagens huvudentré vid Riksgatan 1 för att erbjuda intresserade riksdagsmän säkerhetsnålar, möjlighet att skriva under uppropet till regeringen samt möjlighet att anmäla intresse för deltagande i kommande seminarier.

Säkerhetsnålen – Samling mot mäns våld är en årlig kampanj som bildar opinion för att det förebyggande arbetet mot våld ska utvecklas och utökas. En av kampanjens utgångspunkter är att män och pojkar är en nyckelgrupp för att förebygga våld eftersom det mesta av våldet utövas av män. Läs mer på www.sakerhetsnalen.se.

Säkerhetsnålen är ett initiativ av riksorganisationen Män för Jämställdhet.

Män för Jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld - för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull. Vi utgår från kunskap om samhälleliga och sociala manlighetsideal och hur dessa påverkar män och pojkar. Läs mer på www.mfj.se.

Mer information: Klas Hyllander, 0733 82 66 22