Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot korruption

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:17 CET

Riksenheten mot korruption handlägger samtliga brottsmisstankar om muta och bestickning i landet. Man handlägger också brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott.

Enheten håller också utbildningar om korruption, speciellt riktade till myndigheter, och har tagit initiativ till att bilda ett nationellt nätverk mot korruption.

På enheten arbetar fem specialiståklagare och tre ekorevisorer.

Postadress
Box 22553
104 22  Stockholm

Besöksadress
Hantverkargatan 25 A


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

Telefon
08-762 10 00
Fax 08-762 16 80
E-post registrator.riksenh-korruption@aklagare.se

Kontaktpersoner
Överåklagare Gunnar Stetler
Chefsåklagare Alf Johansson
Chefsadministratör Susanne Kullengård