Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention ger pris till Kriminalvården

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:53 CET

Riksförbundet Attentions pris ”Årets Ljus” går i år till Kriminalvården och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Motivering
”Kriminalvården och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har genom ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten gjort berömvärd insatser för en grupp som länge stått helt utan stöd. Tack vare projektet och de insatser som Kriminalvården planerar framöver ser det äntligen ut att ljusna för alla de intagna med neuropsykiatriska funktionshinder som tidigare inte fått någon behandling. I brist på tidig upptäckt och hjälp har dessa personer ofta hamnat snett redan som små.

Många har arbetat mycket länge, intensivt och engagerat för att skapa dessa framgångar. Det tydliga stöd som projektet har haft av generaldirektör Lars Nylén, liksom av anstaltsledningen, har varit en viktig framgångsfaktor. En annan faktor har varit det goda samarbetet mellan SLSO och Kriminalvården, vilket kan tjäna som en förebild för andra i Sverige.

Tillsammans med det engagerade arbete som utförts av Ylva Ginsberg, forskningsledare för ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten, och överläkare vid affektiva mottagningen, psykiatri Sydväst, Huddinge, har det bäddat för framgångarna. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Kriminalvården, men leds och finansieras via Socialstyrelsen och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Unikt projekt
ADHD-projektet, som är världsunikt, har pågått sedan 2007. Det vänder sig till interner med långa straff och diagnostiserad ADHD. Projektet drivs som en forskningsstudie i samarbete med Stockholms läns landsting. Resultatet har varit över all förväntan med mycket god lönsamhet.
Ytterligare ett sådant samarbetsprojekt är Håga-projektet, som vänder sig till intagna med ADHD och amfetaminberoende på anstalterna Håga, Storboda och Täby. Behandlingen, som startar innan frigivning, sker till största delen i öppenvård efter frigivning

Verksamhet av det här slaget är efterlängtad inom Attention. Nu hopas vi att verksamheten byggs ut och att samverkan med övriga vårdgivare förstärks så att fortsatt behandling kan garanteras efter tiden på anstalt. Därför ser vi fram emot de riktlinjer för hur Norrtäljeprojektet ska kunna spridas till andra anstalter runt om i landet och ingå som en del i den ordinarie verksamheten som just nu utarbetas inom Kriminalvården.

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-709 22 60, 070-717 40 25

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi är 10 500 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.

Kansli: Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60. E-post kansliet@attention-riks.se, webbplats www.attention-riks.