Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention lanserar film om Tourettes syndrom

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 10:35 CET

Attention lanserar med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden en film som ger en ny och mer korrekt bild av Tourettes syndrom. Genom att det blir allmänt känt vad Tourette egentligen är och hur det yttrar sig kan lidandet begränsas, liksom den belastning på samhället som syndromet kan utgöra om det passerar odiagnosticerat.

Mycket har hänt inom Touretteforskningen de senaste åren, men det har inte nått ut till den breda allmänheten. Det har saknats en modern och informativ film som kan visas där kunskapen behövs. Filmen ”Vi har Tourette” som är gjord av Eric Donell, Martin Söder och Björn Tjärnberg, råder bor på detta.

Filmen har premiär den 27 januari kl. 15.00 på Filmhuset i Stockholm. Den är cirka 40 minuter lång och är unik i sitt upplägg. Vi får följa sex personer med TS i olika åldrar - från 12 till 74 år. De beskriver Tourette på gott och ont i olika vardagssituationer. Innehållet avdramatiserar syndromet istället för att peka på det avvikande och onormala. Det är fri entré, men anmäl dig på www.np-kompetens.se för att vara säker på att vara säker på att få en plats.

Filmen ”Vi har Tourette” lämpar sig som utgångspunkt för diskussion i skolan och i arbetslivet. Den kan också ge alla dem som fått diagnosen igenkänning och en möjlighet att blicka framåt i sitt liv med Tourette. Fortfarande tror de flesta att Tourette är något ensidigt negativt, men filmen lyfter också fram den positiva kraft som syndromet kan utgöra. Filmen finns till försäljning i Attentions webbshopp för 160 kronor.

I planerna för att göra Tourette mer känt ingår också att:

  • Besöka skolor och arbetsplatser
  • Ta fram diskussionsmaterial
  • Utbilda utbildare
  • Skriva artiklar i Attentions medlemstidning och externa tidningar
  • Informera på Attentions webbplats
  • Marknadsföra filmen och materialet

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom, TS, är en ärftlig neurologisk funktionsnedsättning som kännetecknas av tics - ofrivilliga, hastiga, plötsliga rörelser, läten/ljud och uttryck som upprepas. Hos några förekommer ofrivilliga socialt olämpliga ord. Vanligt hos personer med TS är även hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom, sömnproblem och överkänslighet för beröring.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har 10 500 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.

För mer information kontakta:

Ann- Kristin Sandberg, ordförande

Tfn 08-709 22 60, 070- 717 40 25

 

Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60, 070-717 40 25. Fax 08-702 22 69. E-post info@attention-riks.nu, www.attention-riks.se