RiksFörbundet för Leversjuka

RiksFörbundet för Leversjuka deltar på Leverveckan

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:28 CET

I år kommer RiksFörbundet för Leversjuka att närvara vid den årliga Leverveckan. Syftet med att delta på Leverveckan är framförallt att träffa, knyta kontakter och förhoppningsvis även att skapa nya berikande samarbeten för föreningen. Sammankomster som dessa är väldigt viktiga för oss. Här får vi chansen att möta läkare, vårdpersonal från olika delar av landet. Men även en möjlighet att träffa företag som jobbar med produkter som hjälper våra medlemmar i deras dagliga liv som leversjuk.

Leverveckan går av stapeln 9-11 februari 2011 och äger rum i Stockholm.

RiksFörbundet för Leversjuka är ett rikstäckande ideellt förbund som har medlemmar från norr till söder. Förbundet samlar barn,ungdomar, vuxna och anhöriga som berörs eller har berörts av leversjukdom och/eller transplantation.