Sveriges Kommuner och Landsting

Riksförsäkringsverkets rapport om patientpriser

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:47 CEST

Riksförsäkringsverkets rapport om patientpriser

Riksförsäkringsverket har presenterat en rapport som visar att patientpriset på tandvårdsbehandlingar i vissa fall har dubblerats och att det beror på att vårdgivarna höjt priserna. Men då har man inte redovisat vilka andra faktorer som har påverkat behandlingspriserna.

Riksförsäkringsverket (RFV) jämför med siffror från 1998 trots att 2002 års rapport skulle utgöra grund för prisjämförelser. De viktigaste orsakerna till de ökade patientpriserna som presenterats som en fördubbling är:

Förändringar i ersättningssystemet från 1 januari 1999.
Underfinansiering i den av staten administrerade nationella taxan som gällde 1998, vilket vårdgivarna måst kompensera för.
Grundbeloppen baseras på taxan från 1998, där staten inte räknat upp eller värdesäkrat beloppen sedan oktober 1997. Utredningen "Tandvården till 2010" föreslog höjning av grundbeloppen. Regeringen har inte agerat här.
Besparingar i försäkringen när grundbeloppen fastställdes. Dessutom besparingar under senare år i tandvårdsförsäkringen, bland annat i högkostnadsskyddet för protetik för 65år och äldre.
Fri prissättning.
Dessa faktorer borde ha analyserats och redovisats var för sig för att ge en mer rättvis bild av hur priserna för de olika tandbehandlingarna utvecklats och varför kostnaderna för patienterna ökat.

Upplysningar: Utredare Håkan Vestergren, tfn: 08-452 77 03, 070-692 45 52