Riksgäldskontoret

Riksgälden upphör tillfälligt med marknadsåtagandet i statsskuldväxlar

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:53 CEST

Riksgälden kommer att under dagen ha en dialog med våra återförsäljare mot bakgrund av marknadsoron. Vi kommer att återkomma med besked om vårt marknadsåtagande i statsskuldväxlar senast klockan 15 i dag.

Marknadsåtagandet i obligationer kvarstår oförändrat.

Frågor besvaras av: Thomas Olofsson, tel. 08-613 47 82 Maria Norström, tel. 08-613 46 35