Rikshem

Rikshem emitterar ny obligation

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 07:30 CEST

Rikshem har genomfört en obligationsemission om 1 mdkr. Obligationen löper på 24 månader till en rörlig ränta (Stibor + 0,4 %) och är icke säkerställd. Obligationslikviden kommer att användas till att refinansiera existerande banklån och för kommande förvärv.

Detta är Rikshems andra obligationsemission, den första gjordes i maj 2013 och löper på 18 månader.

Rikshem kommer under hösten att lansera ett MTN-program noterat på NASDAQ OMX.

Kontakt:
Jacob Bruzelius, Finanschef, tel 0733-900 980, jacob.bruzelius@rikshem.se
Jan-Erik Höjvall, VD, tel 0705-538 004, jan-erik.hojvall@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Huddinge, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Lidingö, Sigtuna, Ängelholm, Danderyd, Höganäs och Knivsta. Rikshem har 17 700 bostäder om sammanlagt 1 400 000 kvm till ett värde av  drygt 16 miljarder kronor. Rikshem ska under de närmaste åren växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av 20 - 25 miljarder kronor. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på www.rikshem.se.