Rikshem

Rikshem har tecknat nya ränteswappar

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 08:00 CEST

Rikshem AB (publ) har tecknat 5-åriga ränteswappar med ett totalt nominellt belopp på 4 mdkr. Den genomsnittliga fasta räntan som Rikshem betalar i ränteswapparna är under 1 %.

Vidare har Rikshem emitterat en obligation om 250 mkr med 21 månaders löptid som löper med en rörlig ränta (3M STIBOR + 16 bps).


Kontakt:
Jacob Bruzelius, finanschef Rikshem, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se
Anya Alenberg, pressansvarig Rikshem, 010-70 99 374, anya.alenberg@rikshem.se


Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter  i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Danderyd, Ale och Knivsta. Rikshem har ca 19 900 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm till ett värde av drygt 21 miljarder kronor. Rikshem ska under de närmaste åren växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av ca 25 miljarder kronor. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se