Rikshem

​Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 18:30 CET

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se.

Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 10 till 15 mdkr. Dessutom inkluderas NOK som valuta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se

 

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se