Rikshem

Rikshem i storsatsning med Folkhem – bygger 4 000 bostäder i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 07:09 CEST

Rikshem, som är ett av Sveriges ledande privata bostadsbolag, inleder ett samarbete med bostadsutvecklingsbolaget Folkhem för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter i Stockholmsregionen.

Inledningsvis planeras för 4 000 lägenheter, varav 1 500 hyresrätter i Stockholm (bland annat Valhallavägen och Hagastaden), Solna, Sundbyberg och Vaxholm, fram till år 2020. Byggstart sker under hösten 2014 och första inflyttningen beräknas ske 2016.

Miljardinvesteringen i nytt bostadsbyggande möjliggörs genom att Rikshem och Folkhem bildar ett nytt gemensamägt bolag, Folkhem Trä, i vilket parterna äger 50 procent vardera. Produktionen får en tydlig miljöprofil genom att uteslutande använda sig av trä, som är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet, vilket innebär ett ansvarstagande för vårt klimat.

”Stockholmsregionen växer snabbt och det finns en stor efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det gäller inte minst hyresrätter. Genom samarbetet med Folkhem får vi möjlighet att bygga även i centrala och attraktiva områden”, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Rikshem.

De första projekten kommer ur Folkhems befintliga projektportfölj. Avsikten är att fylla på med nya anvisningar och förvärv. Rikshem kommer att svara för produktionen av hyreslägenheter och Folkhem för bostadsrätter och småhus i egen regi. Hyreslägenheterna kommer att förmedlas genom Bostadsförmedlingen.

”Rikshem är Sveriges största investerare i hyresrätter i tillväxtregioner. I dag har vi cirka 3 500 hyreslägenheter i vårt bestånd i Stockholmsregionen. Genom samarbete med Folkhem kommer vi att öka till cirka 5 000 hyreslägenheter. Men vi har höga ambitioner. Vår förhoppning är att kunna expandera ytterligare genom förvärv av fler byggrätter och nya markanvisningar”, säger Jan-Erik Höjvall.

”Vi är mycket glada att få till detta samarbete med en så viktigt aktör inom bostadssektorn som Rikshem. Det ger oss nya möjligheter att utveckla framtidens bostäder. Folkhem Trä kommer att revolutionera bostadsbyggandet. Trä är inte bara extremt klimatsmart, utan ger också en behagligare inomhusmiljö, vilket ökar livskvaliteten”, säger Arne Olsson, vd för Folkhem.


För ytterligare information kontakta:
Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, 070-553 80 04, jan-erik.hojvall@rikshem.se
Anya Alenberg, pressansvarig Rikshem, 010-70 99 374, anya.alenberg@rikshem.se
Arne Olsson, vd Folkhem, 070-5273064, arne.olsson@folkhem.se
Sandra Frank, pressansvarig Folkhem, 070-555 64 62, sandra.frank@folkhem.se


Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter  i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Danderyd, Ale, Höganäs och Knivsta. Rikshem har ca 19 900 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm till ett värde av drygt 20 miljarder kronor. Rikshem ska under de närmaste åren växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av ca 25 miljarder kronor. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se