Rikshem

​Rikshem kommenterar uppgifter om Kista

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 14:48 CET

Baserat på uppgifter från idag, 11 december 2015, vill Rikshem lämna följande kommentar:

Rikshem har i februari 2015 tecknat ett förlikningsavtal med bostadsrättsföreningen Kistalunden. Förlikningsavtalet avser ersättning till föreningen för störningar och är tecknat med bostadsrättsföreningen och inte dess medlemmar och innebär att ersättning i form av ett engångsbelopp har utbetalats till föreningen. Förlikningsavtalet är föremål för sekretess men parterna har kommit överens om att gå ut med ovan information med anledning av att felaktiga uppgifter sprids.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, vd, Rikshem

via Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 0706 87 18 57

 

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se