Rikshem

​Rikshem påbörjar arbete med EMTN-program

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 18:30 CET

Rikshem har beslutat att påbörja arbetet med att sätta upp ett EMTN-program för att underlätta framtida obligationsemissioner i EUR. För närvarande emitterar Rikshem obligationer i SEK och i NOK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 18:30 CET. 

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se