Rikshem

​Rikshem presenterar delårsrapport för januari-september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 11:30 CET

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-september 2016. Hyresintäkterna har ökat till 1 838 mkr (1 488). För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 4,1 (2,2) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 393 mkr (729).

– Det är glädjande att Rikshem visar på fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet. Som ny vd ser jag mycket positivt på att det finns en utmärkt grund att stå på när vi nu ska bygga vidare på Rikshem, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 838 mkr (1 488)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,1 procent (2,2)
  • Driftnettot ökade till 1 104 mkr (897)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 5,5 procent (6,4)
  • Förvaltningsresultat om 923 mkr (422)
  • Resultatet för perioden var 1 393 mkr (729)
  • Fastighetsbeståndets värde 36 946 mkr (32 009)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se